AVDOS CZ

Naše firma AVDOS CZ

Montáž

[ Hřebenové odvětrání ALFA ]


MONTÁŽNÍ NÁVOD:
Použití na sedlové a polovalbové střechy s délkou hřebene, která je dostatečná pro potřebné množství odvětrávacích cm2 hřebenáče, podle délky krokví a plochy střechy; dále na střechy bedněné nebo na OSB desky se skládanými tvrdými krytinami, asfaltovými šindeli nebo asfaltovými pásy o spádu nad 20° odvětrané v hřebeni.
V hřebeni se prořízne spára o šíři 4 cm po celé délce hřebene. Krytina se dokryje k samé hraně proříznuté spáry. U sedlové střechy začneme s osazením hřebenového odvětrání Alfa u závětrné lišty ve směru převládajících dešťů. Nasadíme první hřebenáč k závětrné liště hladkou stranou a přišroubujeme jedním vrutem na každé straně. Druhý hřebenáč nasadíme na připravené zastřižení tak, aby byl první hřebenáč vsunut mezi ohyby druhého hřebenáče. Spodní část druhého hřebenáče překrývá první hřebenáč a ukotvíme vruty. Takto se pokračuje s nasazováním dalších hřebenáčů.
V případě montáže napojení hřebene na vazbu se použije rozbočovací hřebenáč nebo se hřebenáč rozstříhne, přeloží a ukotví vrutem přes krytí nároží a pokračuje se jako u sedlové střechy.


FOTO MONTÁŽE:

MONTÁŽ NA CEMBRIT:
Musíme nejdříve předvrtat dírku pro vrut o 1/3 větší než je vrut o 6mm
NAPOJENÍ HŘEBENÁČE NA VAZBU:[ Úvazový hák K2 ]


MONTÁŽNÍ NÁVOD:
Úvazový hák kotvíme do krokve. Trn na úvazovém háku zatlučeme do krokve a do připravených otvorů našroubujeme vruty o o 6 mm a délky 60 - 80 mm. Úvazové háky jsou vhodné k hladkým krytinám.


FOTO MONTÁŽE:[ Sněhová zábrana DELTA ]


MONTÁŽNÍ NÁVOD:
Sněhové zábrany osazujeme v průběhu krytí v souladu ČSN k okapové hraně v jedné nebo dle potřeby ve dvou řadách. Rozteče nám tvoří šířka krytiny. Při montáži na bednění ji ukotvíme 8 vruty 5x30 mm. V případě montáže na latě nesmíme zapomenout latě dodatečně ukotvit kovovou příchytkou.
Dodatečné osazení na již položenou krytinu:
Krytinu rozkryjeme způsobem: odstranění vichrové spony u šablon nad usazením, vytrhneme hřebíky tak, aby šly šablony vytočit do boku a zůstaly na jednom hřebíku. Vložíme sněhovou zábranu Delta, přišroubujeme 8 vruty, stočíme šablony zpět a ukotvíme na držák šablony jako při opravách.


FOTO MONTÁŽE:[ Sněhová zábrana PROTISNĚHOVÝ HÁK ]


MONTÁŽNÍ NÁVOD:
Jednoduchá montáž na dva vruty do dvou řad nad podzednici nebo po celé ploše střechy dle podmínek sněhového pásma.


[ Lišta pro proudění vzduchu KONTRA ]


MONTÁŽNÍ NÁVOD:
Montuje se místo kontra latě u dvou a tříplášťových střech. Podle délky krokví a potřeby převodu proudění vzduchu se zvolí délka lišty. Dělí se mezi dvěma u sebe předvrtanými děrami v délce 25, 50, 75 cm. Montujeme pod i nad střešní okna. U sedlových vikýřů je první lišta osazena k závětrné liště a druhá se zkrátí o 1 a namontujeme na druhou krokev k úžlabí, třetí lišta se zkrátí o další 1 a takto se pokračuje na všech krokvích ve směru úžlabí. V případě bednění střechy OSB deskami nebo desek na záklop použijeme místo hřebíků vruty používané pro sádrokartony a přikotvíme je do horní části lišty.


FOTO MONTÁŽE:
    Tato fotografie ukazuje použití lišty KONTRA pod folií u tříplášťové střechy kde nám umožní proudění vzduchu od okapové hrany až k hřebeni. Vlevo pod lištou KONTRA je námětek krokve, vpravo je úžlabový trám. Kontra lať musí v tomto případě být položena pod folií místo na folií, ostatní kontra latě jsou nad folii. Folie je v tomto místě nadzvednutá o sílu kontra latě, mezera mezi latí pro krytinu a folií je do klínu. Takto to vypadá i v případě dvouplášťové střechy jen místo folie je bednění a folie je pod.
    Toto je fotka sedlového vikýře. Lišta KONTRA je použita na první krokev do spojnice s úžlabovým trámem opět místo kontra latě, na ní se položí latě které drží krytinu.
    V pořadí druhá lišta KONTRA na druhý námětek směrem do úžlabí se namontuje opět lišta KONTRA která je o jednu třetinu kratší a umožní nám proudění vzduchu do dalšího pole sedlového vikýře.    
    V pořadí třetí lišta KONTRA je namontovaná na třetím námětku a odvětrává nám poslední pole vikýře.